Autoriteit

We denken vaak dat we door onze gedachten te volgen er achter kunnen komen wat we moeten beslissen in het leven. Als het ware gebruiken we dan ons denken als een autoriteit bij het maken van keuzes. Ook leren we van jongs af aan om toestemming en autoriteit buiten onszelf te zoeken. Bij onze ouders, leerkrachten, werkgevers, overheidsinstellingen. Maar de realiteit is dat we allemaal een betrouwbare persoonlijke autoriteit hebben. Als we die persoonlijke autoriteit goed inzetten, nemen we besluiten die goed zijn voor onszelf, in plaats van voor wat van ons door anderen wordt verlangd.
Als we leven volgens onze persoonlijke autoriteit in combinatie met onze persoonlijke strategie, behorende bij het type dat we zijn, stemmen we ons af op de unieke persoon die we zijn. Dan ervaren we in ons leven minder innerlijke, of uiterlijke weerstand. De dingen vallen op een meer natuurlijke manier op zijn plek. Zodra we ons denken verlossen van de taak om besluiten te nemen, krijgt het de waardevolle functie die het zou moeten hebben: een gereedschap om te kunnen waarnemen, interpreteren en onze perspectieven over te dragen op andere mensen.

Vijf van de negen Centers in the BodyGraph kunnen de taak hebben van een persoonlijke autoriteit, afhankelijk van welke centra zijn gedefinieerd, of niet.

Solar Plexus

Als de Solar Plexus gedefinieerd is in je Bodygraph, dan is dit centrum altijd je innerlijke autoriteit. Onafhankelijk van welke andere centra wel of niet gedefinieerd zijn.
Voor de Solar Plexus bestaat er geen waarheid in het nu. De waarheid vormt zich over tijd, omdat hoe je iets ervaart afhangt van je emotionele stemming. Na een tijd krijg je een soort van gemiddeld gevoel over of je iets wel of niet wilt doen.

Sacral

Als de Solar Plexus niet gedefinieerd is, maar het Sacraal wel, dan is dit centrum je innerlijke autoriteit. Het Sacraal voelt meestal een onmiddellijke reactie op dingen die zich aandienen. Het is een respons in het hier en nu en kan een ‘nee’, ‘ja’, of ‘ik weet het niet’ reactie zijn. Je weet hier en nu of je je energie ergens aan wilt wijden, of niet.

Spleen

Onze intuïtieve energie is subtiel en vluchtig. Heel onmiddellijk vertelt deze energie ons of we ons ergens aan willen verbinden, of niet, iets wat een volgend moment weer anders kan zijn. Dit centrum is onze innerlijke autoriteit als de Solar Plexus en het Sacraal ongedefinieerd zijn en de Milt gedefinieerd is. Deze spontane energie laat ons weten of we ons veilig voelen of niet.

Heart – Keel

Als het Hart de innerlijke autoriteit is (bij een ongedefinieerde Solar Plexus, Sacraal en Milt), door een verbinding met het keelcentrum, is het je wilskracht die je laat weten of je iets wel of niet wilt doen. Deze autoriteit uit zich verbaal. Het is dus belangrijk dat je luistert naar hetgeen je zegt.

Hart – G

Bij een ongedefineerde Solar Plexus, Sacraal en Milt en een verbinding van Hart naar het G Centrum heb je een Ego als dit centrum gedefinieerd is. De is de stem van je identiteit. Het is iets dat je van binnen hoort. Een innerlijke stem die je antwoord geeft op de vraag of je iets wilt doen, of je er zelf iets aan hebt om iets te doen, maar ook of je er de wilskracht voor hebt. Hetgeen je doet moet waardevol zijn en jouzelf iets opleveren.

G – Keel

Bij een verbinding tussen het G Centrum en de Keel, als de andere autoriteitscentra ongedefinieerd zijn, gaat je autoriteit puur over je identiteit en uit je die door wat je zegt. Jouw waarheid is jouw stem.

Andere (zeldzame) vormen van autoriteit zijn de omgeving (voor mentale Projectors) en de maancyclus (voor Reflectors).

English