Typen

Human Design knows four Types: (Manifesting) Generators, Projectors, Manifestors en Reflectors. Hieronder staan vijf plaatjes, maar in essentie zijn Manifesting Generators en Generators hetzelfde type.(Manifesting) Generators zijn de bouwers in de wereld.
Ongeveer 68% van de bevolking behoort tot dit Type. De Strategie van de Generator is wachten op hun reactie op de dingen die naar ze toe komen. Die reactie komt vanuit het Sacrale centrum en geeft een onmiddellijke ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet niet’ gewaarwording. Als Generators niet luisteren naar die reactie en bijvoorbeeld bij een ‘nee’ iets toch doen, of bij een ‘ja’ iets niet doen, dan raken ze gefrustreerd. Maken ze de juiste keuzes die passen bij hun reacties dan ervaren ze bevrediging in hun leven en werk.
Definition: Sacral

Projectors, zijn de gidsen in de wereld.
Ongeveer 22% van de bevolking behoort tot dit Type. De bijbehorende Strategie van de Projector is wachten tot hun kwaliteiten worden herkend en ze voor dingen worden uitgenodigd. Als ze die Strategie volgen, zullen ze erkenning en succes ervaren in hun interacties. Als ze dingen forceren in plaats van te wachten op erkenning dan ervaren ze weerstand en afwijzing, met als gevolg bitterheid.
Definition: undefined Sacral and no connection from the Heart, Rood, or Solar Plexus to the Throat

Manifestors, zijn de initiatiefnemers in de wereld.
Ongeveer 8 % van de bevolking behoort tot dit Type. De bijbehorende Strategie van de Manifestor is om anderen te informeren over hun beslissingen voordat ze een actie ondernemen. Door te informeren nemen ze de weerstand bij anderen weg. Als manifestors weerstand ervaren in hun omgeving, reageren ze met boosheid.
Definition: undefined Sacral and a connection from the Heart, Root or the Solar Plexus with the Throat

Reflectors,s zijn de onderscheiders in de wereld.
Ongeveer 2% van de bevolking behoort tot dit Type.
Definition: alle Centra ongedefinieerd

English