BodyGraph

Een Human Design kaart, of BodyGraph, is een nauwkeurig uiteengezette gebruikershandleiding, die voor elk individu weergeeft hoe het genetisch ontworpen is om met de wereld om te gaan, gebruik makende van het innerlijke systeem. Het beschrijft de bewuste en onbewuste delen van onszelf, welke thema’s in ons unieke systeem vastliggen en in welke thema’s we gevoelig zijn voor conditionering.


Er zijn negen ‘Centra’ in een BodyGraph: het Hoofd, de Ajna, Keel, G, het Hart, de Solar Plexus, Wortel, het Sacraal en de Milt.
Twee Centra, het Hoofd en de Wortel, geven druk. Het Hoofd geeft druk in de vorm van mentale inspiratie, of vragen die we over het leven hebben en waar we een antwoord op willen vinden. De Wortel geeft druk in de vorm van adrenaline, om te kunnen handelen vanuit de behoefte onze leefsituatie te verbeteren.
Vier Centra zijn zogenaamde ‘motoren’ die energie genereren om te doen: het Hart, de Solar Plexus, het Sacraal en de Wortel. Het Hart genereert wilskracht, de Solar Plexus emotionele energie, het Sacraal levensenergie en de Wortel intuïtieve energie.
Drie Centra zijn bewustzijnscentra: de Solar Plexus, Milt en Ajna. In de Solar Plexus zijn we ons potentieel bewust van de ‘Spirit’, in de Milt van ons lichaam en onze intuïties en in de Ajna van onze denkwereld. Deze energieën brengen we tot uitdrukking via het Keelcentrum in de vorm van bewuste intelligentie.
Tenslotte is de G is het identiteitscentrum, dat ons verbindt met liefde en onze unieke richting door de tijd in de ruimte.
Een meer uitgebreide uitleg over de Centra vind je hier.


De negen centra zijn met elkaar verbonden door ‘Kanalen’ die van de ene ‘Poort’ naar de andere Poort lopen. In de BodyGraph zijn 64 poorten en 36 kanalen. De kanalen vormen specifieke circuits waar energie doorheen stroomt, die thematisch van elkaar verschilt, maar toch met elkaar verbonden is.
Aan elk Kanaal en iedere Poort hangen typerende begrippen, ook wel ‘Keynoots’ genaamd. Zo hoort de Keynoot ‘Oordeel’ bij het Kanaal dat van poort 58 naar poort 18 loopt, met als Keynoots ‘Vitaliteit’ (58) en ‘Correctie’ (18).
Aan de hand van deze Keynoots kun je al een beetje begrijpen waar het thema over gaat, namelijk het vellen van oordelen over de vitaliteit (bruikbaarheid/gezondheid) van dingen en het inzien van de mate waarin iets gecorrigeerd moet worden om tot vitaliteit te komen.
Dit Kanaal is onderdeel van het Logische Collectieve Circuit dat gaat over logische patronen die onderdeel zijn van het leven. Een patroon, iets dat zich steeds op dezelfde manier herhaalt, is alleen bruikbaar voor overleving en het verbeteren van de levensstandaard, als het door correctie geperfectioneerd is.
Via dit soort Keynoots is elk Kanaal en elke Poort verbonden aan een bepaald aspect van het menselijke bestaan.

“What you can rely on you’ve never relied on in your life. What you can’t trust you’ve been trying to trust all your life. What you’ve been trusting has never been you. What you’ve been ingnoring has always been you. Try to trust what’s really you and see what happens.”

~ Ra Uru Hu

Nederlands