Centra

Alle ongedefinieerde (witte, niet ingekleurde) Centra in de BodyGraph ontvangen de energie van mensen die datzelfde Centrum gedefinieerd hebben. Ongedefinieerde Centra versterken de energie die wordt ontvangen. In ongedefinieerde Centra kun je potentieel ‘wijs’ worden op het gebied van die specifieke energie, maar er is ook een grote gevoeligheid voor conditionering, waardoor je de ontvangen energie op een verkeerde manier kunt gebruiken. Hierdoor kunnen je lichaam en je geest uit balans raken.

HOOFD
Het Hoofd Centrum produceert mentale druk, of inspiratie. De inspiratie treedt op als een vraag, of verwarring, die een angstgevoel opwekt en vraagt om een antwoord en opheldering. Ongeveer 29% van de bevolking heeft dit Centrum gedefinieerd en 71% ongedefinieerd.
Er is een biologische associatie met de pijnappelklier, een orgaan dat de stroom van informatie regelt tussen de grijze hersenen en de Neocortex. Het overgrote deel van onze mentale processen speelt zich onbereikbaar voor ons af in de grijze hersenen, in het zogenaamde onderbewuste. Ervaringen verwerken in de vorm van gedachten, via conceptuele metingen, beoordelingen, beschrijvingen en mogelijke uitingen (via het Keel Centrum) in de vorm van woorden gebeurt in de Neocortex.
Hoofd gedefinieerd
Een gedefinieerd Hoofd Centrum zit vol met vragen. Waarom? Hoe? Wat bedoelden ze daarmee? Is er een verborgen betekenis? De druk om te weten begint met onopgeloste informatie die je tot je neemt. Dit proces resulteert in een vraag die je conceptualiseert tot een inspirerend idee, of inzicht. Je geest staat dus nooit stil. Elke poging om de constante gedachtestroom uit te schakelen, zal mislukken, aangezien vragen stellen is zoals je bent ontworpen. Het is heel natuurlijk dat je grote hoeveelheden informatie opslaat in de grijze hersenen, en dat je een grote behoefte hebt om mentaal actief te zijn.
Hoofd ongedefinieerd
Mensen met een ongedefinieerd Hoofd Centrum hebben geen consistente manier waarop ze met mentale inspiratie omgaan. Ze kunnen zich verliezen in vragen die niets met hun eigen leven te maken hebben en mentale energie verspillen. Ze kunnen zich ook laten leiden door mentale angst en verdwaald raken in een voortdurend moeras van gedachten die niets oplossen.

AJNA
In het Ajna Centrum vindt mentale conceptualisering plaats. Ongeveer 47% van de mensen heeft dit Centrum gedefinieerd en ongeveer 53% ongedefinieerd. De biologische associaties met dit centrum zijn de Neocortex, de Visuele cortex en de Hypofyse.
De meeste mensen hebben ons vermogen tot mentaal redeneren naar een dominante positie verheven in onze besluitvorming. Maar in werkelijkheid is de Ajna slechts een tolk. Het is geen motor en genereert geen energie om te doen. Het is slechts de voorloper van het kunnen spreken via het Keelcentrum.
Ajna gedefinieerd
Met een gedefinieerde Ajna is het belangrijk voor je dat anderen je concepten accepteren en waarderen. Je bent goed in het delen van je mentale perceptie van de wereld. Je geest stopt nooit. Niet alleen denkt je geest de hele tijd, maar je denkt op een specifieke manier, die je een gevoel van zekerheid geeft. Je geest kan logisch, abstract of mystiek van aard zijn, of een mengeling van alle drie. Hoe dan ook kan je geest nooit een Autoriteit voor je zijn. Het is een meetinstrument en dat is alles.
Ajna ongedefinieerd
Met een ongedefinieerde Ajna wil je gezien worden als intelligent. Het gevaar bestaat dat je de dingen eerst conceptueel wilt meten voordat je actie onderneemt. Deze neiging kan een gevangenis voor je worden. In werkelijkheid is een ongedefinieerde Ajna bedoeld om de geldigheid van de ideeën van anderen te testen. Je open geest kan allerlei ideeën, feiten en inzichten tot fascinerende veelzijdige concepten mixen, omdat je zelf geen constante manier van denken hebt. Maar je geest kan nooit een echte Autoriteit in je leven zijn.

KEEL
Dit Centrum brengt metamorfose, interactie, communicatie en manifestatie. Ongeveer 72% heeft de Keel gedefinieerd en ongeveer 28% ongedefinieerd.
De Keel heeft meer Poorten (elf) dan enig ander Centrum in het Human Design Systeem. Alle andere Centra zoeken hun weg naar buiten via de Keel. De Keel is dus een centraal knooppunt voor alle vormen van manifestatie en expressie.
Keel gedefinieerd
Je uit jezelf op een consistente manier via woorden en/of daden. Daarmee is ook de invloed die je hebt op je omgeving consistent.
Keel ongedefinieerd
Op momenten weet je niet wat je moet zeggen of hoe je iets moet zeggen. Je kunt de neiging hebben om je te veel te uiten in een poging om de aandacht op jezelf te vestigen. Misschien praat je te veel en heb je een probleem met stil zijn. Toch is stilte voor jou de natuurlijke staat. In stilte heb je het vermogen om in je op te nemen wat er om je heen gebeurt en zodoende te weten wat er niet is gezegd, maar wel gezegd moet worden.

G
Dit is het Centrum van liefde, identiteit en richting. Ongeveer 57% van de bevolking heeft een gedefinieerde G en ongeveer 43% een ongedefinieerde. De biologische associatie van dit centrum is de lever en het bloed. De lever bepaalt of het bloed gezond is of niet.
G gedefinieerd
Je hebt een vastomlijnd zelfbeeld, waardoor je je nauwelijks bewust bent van jezelf. Je leeft gewoon je leven en vragen over je identiteit zijn voor jouzelf niet interessant.
G ongedefinieerd
Potentieel kun je anderen beter leren kennen dan zij zichzelf kennen, omdat je hier bent om je bewust te zijn van de identiteit van anderen, die je op jezelf kunt uitproberen. Hierdoor kun je je afvragen wie je nou eigenlijk zelf bent, want er lijkt geen consistente ‘zelf’ te bestaan. Jouw zelfbeeld gaat dan ook niet over identiteit, maar over het deel in je BodyGraph dat wél gedefinieerd is.

HART
Het Centrum van wilskracht en zelfrespect. Ongeveer 37% van de bevolking heeft een gedefinieerd Hart en ongeveer 63% een ongedefinieerd.
Dit Centrum heeft meer biologische associaties dan enig ander. De galblaas, maag, thymusklier en het fysieke hart zelf. Het is een krachtige motor van wilskracht. De hoeveelheid wilskracht die een persoon heeft, kan rechtstreeks verband houden met de hoeveelheid lof en respect die ze krijgen van de mensen om hen heen.
Hart gedefinieerd
Het is belangrijk voor je om respect te krijgen. Als je dat respect krijgt, voel je automatisch wilskracht opkomen om in te zetten. Je begrijpt hoe waardevol deze beperkte energie is en zet die niet zomaar ergens voor in. Bovendien wil je geen belofte doen die je niet waar kunt maken, want dat tast het vertrouwen in anderen aan.
Wilskracht is geen duurzame energie. Daarom moet je na een inspanning rusten om de energie weer op te bouwen.
Hart ongedefinieerd
Je weet niet altijd wat je waard bent. Hierdoor kun je de neiging hebben om jezelf te willen bewijzen. Omdat je niet zelf toegang hebt tot wilskracht, is het beter om anderen niets te beloven.

SOLAR PLEXUS
Dit is het Centrum van geestbewustzijn en emoties. Ongeveer 53% van de bevolking heeft dit Centrum gedefinieerd en ongeveer 47% ongedefinieerd.
De Solar Plexus domineert de wereld waarin we leven. Het kan de wereld op zijn kop zetten met zijn emotionele energie. Het kleurt alles in het moment, heen en weer bewegend van hoop naar pijn.
De Solar Plexus is een van de drie Bewustzijnscentra en geeft ons niet alleen emotioneel bewustzijn, maar ook sociaal bewustzijn.
Solar Plexus gedefinieerd
Jouw gevoelens zijn de hele tijd in beweging. Doordat je je op verschillende momenten anders voelt over hetzelfde of dezelfde persoon, kun je tot een diepe helderheid van Emotioneel Bewustzijn komen. Je kunt echter ook de neiging hebben om te handelen naar hoe je je in het moment voelt, met als gevolg dat je beslissingen kunt nemen die niet goed voor je zijn. Je bent hier om te ervaren dat gevoelens in de loop van de tijd veranderen. Hoe meer nerveus je bent, hoe minder helderheid je hebt. Het is dan zaak om je emotionele golfbeweging af te wachten alvorens ergens een besluit over te nemen.
Solar Plexus ongedefinieerd
Je versterkt de emoties en gevoelens die je ontvangt van mensen met een gedefinieerde Solar Plexus. Het kan voor jou zijn alsof anderen zich in een zee van drama of melodrama bewegen en ophef maken om niets. Maar de kracht van hun emoties zal je toch beïnvloeden. Je kunt verstrikt raken in hun sterke gevoelens, die zowel positief als negatief kunnen zijn en je kunt de neiging hebben om ze persoonlijk te maken en je ermee te identificeren. Je poging om krachtige negatieve emoties om je heen te kalmeren, kan uitputtend voor je zijn en je kunt ervoor willen wegvluchten. Je kunt zelfs de waarheid uit de weg gaan uit angst voor een emotionele confrontatie, omdat je moeite hebt met het loslaten van emoties die zich in jou hebben genesteld.

MILT
Dit is het Centrum van de intuïtie en het welzijn. Ongeveer 55% van de mensen heeft dit Centrum gedefinieerd en ongeveer 45% ongedefinieerd. De biologische correspondentie is het lymfatisch immuunsysteem.
Het is een van de drie Bewustzijnscentra. De functie is om ons gezond en veilig te houden in het huidige moment. Het is de oudste vorm van Bewustzijn en heeft betrekking op de tijd dat we qua vorm dichter bij zoogdieren stonden. Een tijd waarin we moesten weten of iets ons zou opeten. Intuïtie is een vluchtige, subtiele energie die zich eenmalig in het moment toont en is bedoeld om ons te waarschuwen voor dat wat goed en gezond voor ons is, of slecht en ongezond. Het is een Centrum vol verschillende angsten. Gezonde en ongezonde angsten.
Milt gedefinieerd
Je hebt een ingebouwd overlevingsbewustzijn dat je vroegtijdig waarschuwt voor dreigend gevaar. Je kunt dit ervaren als een echte angst, die je van binnenuit vasthoudt, of als een sensatie, zoals een tintelende huid, of bijvoorbeeld als een plotseling ‘weten’ in het moment. Dit bewustzijn kan extreem snel zijn en kent een humoristisch potentieel. Er is genoeg voor jou om hartelijk om te lachen en je snelle humor maakt deel uit van wat jou jou maakt. Je kunt de neiging hebben om je gezondheid als een vanzelfsprekendheid te zien.
Milt ongedefinieerd
Je hebt geen consistent moment tot moment bewustzijn van potentieel gevaar of het ontbreken daarvan in je omgeving. Dit betekent dat je je onzeker kunt voelen als iets je plotseling overvalt.
Je kunt je overweldigd voelen door verschillende angsten. Tegelijkertijd kun je soms onbevreesd zijn in situaties waarin mensen met een gedefinieerde milt oprecht bang zijn. Hoewel dat leuk klinkt, is angst heel gezond, het houd je veilig. Het is verstandig om angstig te zijn in potentieel gevaarlijke situaties, maar zonder een constante alertheid op wat bedreigend kan zijn, kun je niet altijd snel genoeg reageren en overrompeld worden door iets plotselings, of overdreven reageren op iets dat geen echte bedreiging is.

SACRAAL
Dit is het Centrum van vitale energie. Ongeveer 66,5% van de mensen heeft het Sacraal gedefinieerd en ongeveer 33,5% ongedefinieerd. De biologische correspondenties zijn de eierstokken en testikels.
Het is een motor van vitaliteit en kracht, of levensenergie die beschikbaar is om consequent te doen, bouwen, creatief te zijn en te werken. Het is ook het Centrum van seksualiteit en vruchtbaarheid.
Sacraal gedefinieerd
Iedereen met een gedefinieerd Sacraal Centrum behoort tot het type mens dat we een Generator noemen. Dit Centrum geeft een reactie op de dingen om je heen, die maakt dat je energetisch gezien ergens ‘ja’ of ‘nee’ tegen zegt, vaak waar te nemen als een gevoel in combinatie met een geluid of fysieke beweging. Als er een terugtrekkende reactie is, of helemaal geen reactie, dan heb je geen energie beschikbaar voor datgene wat zich aandient. Is er een positieve reactie, dan is die energie er wel. Je hebt een ingebouwde grens met betrekking tot het gebruik van deze krachtige energie en weet wanneer je genoeg hebt gewerkt en moet stoppen.
Sacraal ongedefinieerd
Met een ongedefinieerd Sacraal Centrum ben je niet ontworpen voor duurzaam, consistent werk. Je hebt niet de energie in je om lang door te werken over een langere tijd. Doordat je de Sacrale energie van mensen om je heen met een gedefinieerd Centrum vergroot, heb je de neiging om enorm hard te werken. Maar zonder ingebouwde grens met betrekking tot het gebruik van deze krachtige energie, heb je de neiging om steeds maar door te gaan, wat ten koste gaat van je lichaam en tot uitputting kan leiden. Het is goed voor je om je regelmatig terug te trekken.

WORTEL
De Wortel is, net zoals het Hoofd, een Drukcentrum. Ongeveer 60% van de mensen heeft dit Centrum gedefinieerd en ongeveer 40% ongedefinieerd. Het is ook een van de vier motoren in het Human Design Systeem en wordt geassocieerd met de bijnieren en de productie van stresshormonen. Het geeft brandstof om te zorgen voor onze essentiële lichamelijke behoeften aan voedsel, onderdak en
veiligheid. Het bevat de vitaliteit die leidt tot vreugde in iemands leven en zorgt voor een evenwicht tussen rust en bezig zijn met wat moet worden afgehandeld om het bestaan veilig te stellen en te verbeteren.
Wortel gedefinieerd
Je bent ontworpen om op een consistente en beheersbare manier om te gaan met spanningen die samenhangen met het veilig stellen van je leven. Je hebt een interne druk en energiereserves om jezelf op een bepaalde manier in beweging te krijgen, zodat je levensvreugde wordt gevoed. Er is een balans in je leven tussen de dingen gedaan krijgen en genieten van perioden van ontspanning en stilte. Reserves van ‘extra’ vermogen zijn beschikbaar om je leven naar een hoger niveau te tillen als die behoefte ontstaat. Je bent ontworpen om zelfs in stressvolle situaties geaard te blijven.
Wortel ongedefinieerd
Op materieel vlak kun je je makkelijk verdrietig, ongegrond en onzeker. Je bent vatbaar voor stress en de druk die je voelt van anderen om dingen te doen. Het gevolg kan zijn dat je in paniek rond rent en je haast hebt om dingen te doen om van die druk af te komen. Hierdoor kun je in een tempo leven dat onhoudbaar voor je is en een enorme spanning geeft. Je bent niet gemaakt om onder grote druk te functioneren. Een leven met weinig urgentie en veel tijd past bij jou.

You’re specialness lies in differentiation. Everything about a RAVE BodyGraph, everything about your Human Design is understanding that your specialness lies in differentiation.
There is after all nobody like you, never will be, cannot be. You are the only example of you. And as long as you’re trying to be like something else, that example is lost. And the totality suffers for its loss.
~ Ra Uru Hu

Nederlands