Over mij

Ik ben nieuwsgierig naar de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Waar willen we naartoe? En hoe past een ieder in het plaatje dat we ‘het leven’ noemen?

Na mijn master Psychologische Methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam, emigreerde ik naar het bos in Estland en later naar Zweeds Lapland. Daar woon ik nu nog steeds, middenin de natuur.
Ik schreef een roman en een thriller en werkte in het sledehondenbedrijf van mijn partner. Ondertussen verdiepte ik mij in de spirituele leer van onder andere Eckhart Tolle en Mooji, en momenteel studeer ik Human Design aan de International Human Design School.

Hoe meer ik vanuit verschillende disciplines naar het leven kijk, des te meer ik uitga van ‘de unieke mens’. Een uitgangspunt dat naadloos aansluit bij de Human Design leer.
Vaak wordt uitgegaan van medicatie, of een behandelmethode die een persoon zou moeten helpen om het zogenaamde ‘normale spectrum’ te benaderen. Sommige mensen zijn hierbij gebaat, maar andere niet. Geen twee mensen zijn tenslotte dezelfde. Ook zijn situaties nooit precies gelijk.
Hoe kun je je verbinden met de werkelijkheid, als vanuit het menselijke, of materiële perspectief elk punt in tijd en ruimte verschilt van elk ander punt? Hoe maak je keuzes die jouw specifieke levensvorm in elk moment versterken?

Human Design laat de uniekheid van ieder mens op een uitgebreide en logische manier zien. Het voegt een missende schakel toe aan methoden die alleen voor sommigen bruikbaar zijn bij de zoektocht naar de betekenis van het leven. Als je jouw Human Design kent, doorgrondt en ernaar leeft, beweeg je op een natuurlijke manier toe naar jouw authenticiteit. Tegelijkertijd geeft het systeem een ingang naar wat ons allemaal met elkaar verbindt.Als je je geboortegegevens kent, kunt je je Human Design BodyGraph of Chart via deze link berekenen. Dit is die van mij, een definitie die hoort bij het Type Projector met een Emotionele Autoriteit.
Er zijn twee Kanalen gedefinieerd, met elk twee Poorten: Emoting (Uitlokking, Geest) en Oordeel (Vitaliteit, Correctie). Ook zijn er drie Centra gedefinieerd: de Solar Plexus (emotie), Wortel (adrenaline) en Milt (intuïtie).

Human Design leert ons dat als we het denken loslaten als beslissingsinstrument, onze definitie ons op zo’n manier door het leven leidt dat we bevrediging, rust en succes ervaren bij de dingen die we doen.

“If you allow someone to be who they are and they allow you to be who you are, then that’s love. Anything else is torture.”

Nederlands