Typen

Human Design kent vier Typen: (Manifesting) Generators, Projectors, Manifestors en Reflectors, met elk een specifieke Aura. Hieronder staan vijf plaatjes, maar in essentie behoren Manifesting Generators en Generators tot hetzelfde type.(Manifesting) Generators, de bouwers
Ongeveer 68% van de bevolking behoort tot dit Type. De bijhorende Strategie van de Generator is om deel te nemen aan het leven door te wachten tot dingen naar hen toe komen, zodat ze kunnen reageren. Als ze initiëren in plaats van wachten op een reactie, raken ze meestal gefrustreerd. Generatoren zijn de levenskracht op de planeet en gemaakt om zichzelf te kennen door hun reacties waar te nemen. Door keuzes te maken volgens hun reacties, ervaren ze bevrediging in hun leven en werk. Werken is hun gift aan de wereld.
Aura: open en ontvangend
Definitie: Sacraal

Projectors, de gidsen
Ongeveer 22% van de bevolking behoort tot dit Type. De bijbehorende Strategie van de Projector is te wachten tot hun specifieke kwaliteiten worden herkend en ze in het leven voor dingen worden uitgenodigd. Door te worden uitgenodigd ervaren ze erkenning en succes in hun interacties. Als ze initiëren in plaats van wachten op een uitnodiging, ervaren ze weerstand en afwijzing, met als gevolg bitterheid. Anderen begrijpen en begeleiden is hun gift aan de wereld.
Aura: gefocust en absorberend
Definitie: ongedefinieerde Sacraal en geen verbinding tussen Hart, Wortel, of Solar Plexus met de Keel

Manifestors, de initiators
Ongeveer 8 % van de bevolking behoort tot dit Type. De bijbehorende Strategie van de Manifestor is om anderen te informeren over hun beslissingen, voordat ze een actie ondernemen, om weerstand te elimineren. Als deze mensen niet in vrede kunnen manifesteren, ervaren ze boosheid. Manifestors zijn gemaakt om een krachtige invloed te hebben en om mechanismen in het leven te roepen voor de andere Types. Initiëren is hun gift aan de wereld. (Niet verwonderlijk was de grondlegger van Human Design een Manifestor.)
Aura: gesloten en afstotend
Definitie: ongedefinieerde Sacraal en een verbinding tussen Hart, Wortel, of Solar Plexus met de Keel

Reflector, de onderscheiders
Ongeveer 2% van de bevolking behoort tot dit Type. De bijbehorende Strategie van de Reflector is om een ​​volledige maancyclus af te wachten voordat ze belangrijke beslissingen nemen. Ze genieten van de verrassingen die het leven biedt. Als ze initiëren in plaats van hun Strategie te volgen, raken ze teleurgesteld in het leven. Reflectors zijn gemaakt om “de rechters” van de mensheid te zijn, om te reflecteren op het onrecht dat de mensheid zichzelf aandoet. Het is hun gift aan de wereld om het één duidelijk te onderscheiden van het ander.
Aura: resistent en sampling
Definitie: alle Centra ongedefinieerd

Nederlands