Wat is Human Design?

Human Design laat zien hoe elk mens verschilt van elk ander mens. Het is zodoende een leer die kijkt naar de diversiteit, de uniekheid, in plaats van naar algemeenheden. Door verschillende Informatiesystemen te combineren, brengt Human Design de werking van het menselijke leven op een zorgvuldige manier in kaart.

Human Design geeft je als het ware jouw persoonlijke gebruiksaanwijzing, ook wel ‘BodyGraph‘ genoemd. Je kunt die voor jezelf via deze link berekenen.
De informatie in een BodyGraph vertelt je hoe je antwoorden kunt vinden op de vraag of je ergens ‘ja’ of ‘nee’ tegen moet zeggen in het leven. Het leert je dus keuzes maken die passen bij jouw uniekheid. Het leert je ook te houden van jouw uniekheid, zodat je succes, bevrediging en vrede ervaart in de dingen die je doet.

In een Human Design sessie wordt aan je uitgelegd wat er allemaal in jouw BodyGraph staat, wat het allemaal betekent en hoe je de informatie in het dagelijkse leven kunt gebruiken.


Voorbeeld van een BodyGraph in mandala (links) en BodyGraph zonder mandala (rechts)


Afhankelijk van welke Centra en Kanalen zijn gedefineerd (ingekleurd, dus niet wit), behoort jouw design tot één van vier Typen en heb je één van zeven Autoriteiten. Duik je dieper in de informatie dan kom je uit bij het Profiel, Incarnatie Kruis, de Cognitie, Omgeving, Variabele, Motivatie en nog meer thema’s, die stuk voor stuk iets zeggen over hoe je bedoeld bent om in het leven te staan.

Human Design heeft ieder mens iets waardevols te bieden, ongeacht leeftijd, ervaring, achtergrond, of opleiding. Het kan je leven transformeren door de relatie met jezelf en anderen te herontdekken.

“The Human Design System is not a belief system. It does not require that you believe in anything. It is neither stories nor philosophy. It is a concrete map to the nature of being, a mapping of your genetic code. This ability to be able to detail the mechanics of our nature in such depth is obviously profound because it reveals our complete nature in all its subtleties. Human Design opens the door to the potential of self-love, a love of life and the love of others through understanding.”

~ Ra Uru Hu

Nederlands